EduCloud Alliance (ECA) on Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön alullepanema hanke avoimen koulutuspilvipalvelun standardin (EduCloud) toteuttamiseksi. Allianssin tavoitteena on rakentaa valtiontasoinen, kansainväliseksi tähtäävä ekosysteemi, joka yhdistää oppimispalveluiden käyttäjät, ostajat, kehittäjät ja palveluntarjoajat. Ekosysteemiä rakennetaan määrittelemällä avoin standardi oppimisympäristöille, materiaaleille sekä toiminnallisuuksille helpottamaan koulutuksen pilvipalvelutuotteiden ja sisältöjen avointa tarjontaa, myymistä, löytämistä, hankkimista, vertailua ja käyttämistä. Sen avulla digitaalisia oppimateriaaleja on helpompi tuottaa, hankkia ja ottaa käyttöön verkko-oppimisalustoilla tai muissa oppimisen verkkopalveluissa.

EduCloud-standardin referenssitoteutuksen laatiminen on yksi ECAn tärkeimmistä tavoitteista vuodelle 2017. Lue lisää standardista ja sen kehityksestä.

Standardin toteuttamisen lisäksi ECA pyrkii myös esimerkiksi laatimaan tietosuoja-asetuksen mukaisen suostumuksenhallinnan prosessin sekä edistämään oppimispalveluihin tarkoitettujen tunnistautumisratkaisujen kehittämistä. Samalla se tarjoaa jäsenilleen ensiarvoista tietoa digitaalisten oppimispalveluiden kehityksestä sekä arvokkaan mahdollisuuden vaikuttaa alan tulevaisuuteen.

ECAssa tehtävät ratkaisut ovat kaikille, niin kaupallisille kuin yleishyödyllisillekin tahoille, yhtäläisiä ja avoimia. Lisäksi jäsenet pääsevät vaikuttamaan kehityksen suuntaan ja saavat ensiarvoista tietoa digitaalisten oppimispalveluiden tulevaisuudesta.

 

EduCloud Alliance on mukana tukemassa ja edistämässä MPASSid-tunnistusratkaisua. 

Ota yhteyttä


Ota yhteyttä

Timo Väliharju, puheenjohtaja

timo.valiharju@educloudalliance.org

0503303339

 

 

 

 

Tutustu jäsenistöön

 

 

 

Tilaa uutiskirje